Skip to main content
Report, 1968

Inledande försök med gödselradmyllning kombinerat med sådd 1964-1966

Huhtapalo, Åke; Heinonen, Reijo

Keywords

jordbearbetning; fältförsök; radmyllning; stråsäd; kärnskörd; maskinutveckling

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1968, number: 4
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Huhtapalo, Åke
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Heinonen, Reijo
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29745