Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1968Open access

Orienterande försök med bearbetning till höstvete

Henriksson, Lennart

Keywords

jordbearbetning; fältförsök; höstvete; såbädd; såbäddsberedning; brukningsalternativ

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1968, number: 5
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Henriksson, Lennart

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/29749