Skip to main content
Report, 1968

Försök med olika såtider

Henriksson, Lennart

Keywords

jordbearbetning; fältförsök; stråsäd; såtidpunkt; kärnskörd

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1968, number: 6
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Henriksson, Lennart
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29750