Skip to main content
Report, 1968

Markfysikaliska studier i ett växtföljdsförsök på Ås den 15-16 juli 1966

Håkansson, Inge;

Keywords

fältförsök; jordbearbetning; markfysik; vattengenomsläpplighet; porositet; markstruktur

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan

1968, number: 8
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Håkansson, Inge
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29752