Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2003

Ålderstilldelning till enskilda träd i skogliga tillväxtprognoser

Elfving, Björn

Published in

Arbetsrapporter
2003, number: 182
Publisher: Inst f skogsskötsel

   SLU Authors

  • Elfving, Björn

   • Department of Silviculture, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Forest Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/2976