Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1968Open access

Fysikalisk och kemisk beskrivning av markprofiler från 8 platser i Uppland och Västergötland

Håkansson, Inge

Keywords

markprofiler; profilbeskrivning; markfysik; markkemi

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1968, number: 1
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Håkansson, Inge

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/29790