Skip to main content
Report, 1968

Fysikalisk och kemisk beskrivning av markprofiler från 8 platser i Uppland och Västergötland

Håkansson, Inge

Keywords

markprofiler; profilbeskrivning; markfysik; markkemi

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1968, number: 1
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Håkansson, Inge
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29790