Skip to main content
Report, 2003

Struktur, produktion och ekonomi i en tallskog som sedan lång tid behandlats med kvalitetsinriktad höggallring i Arjeplog

Hagner, M

Published in

Arbetsrapporter
2003, number: 186
Publisher: Inst f skogsskötsel

    SLU Authors

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/2980