Skip to main content
Report, 1969

Lufttrycket i traktordäcken under fältarbeten: en stickprovsundersökning hösten 1968

Håkansson, Inge; Gillberg, Börje

Keywords

jordbearbetning; markpackning; ringtryck; skördesänkning

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1969, number: 17
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Håkansson, Inge
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Gillberg, Börje
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29877