Skip to main content
Report, 1969

Lufttrycket i traktordäcken under fältarbeten: en stickprovsundersökning hösten 1968

Håkansson, Inge; Gillberg, Börje

Keywords

jordbearbetning; markpackning; ringtryck; skördesänkning

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1969, number: 17
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

  SLU Authors

  • Håkansson, Inge

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/29877