Skip to main content
Report, 1968

Försök med jordpackning vid olika tidpunkter på våren: år 1967

Fergedal, Lennart

Keywords

jordbearbetning; markpackning; fältförsök; rotstudier; markfysik; vattentillgång

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1968, number: 11
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Fergedal, Lennart
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29879