Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1968Open access

Försök med jordpackning vid olika tidpunkter på våren: år 1967

Fergedal, Lennart

Keywords

jordbearbetning; markpackning; fältförsök; rotstudier; markfysik; vattentillgång

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1968, number: 11
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/29879