Skip to main content
Report, 1968

Alvluckringsförsök 1937-1963

Nilsson, Nils M; Henriksson, Lennart

Keywords

jordbearbetning; alvluckring; skörd; markfysik; fältförsök; lerjord

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1968, number: 12
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Henriksson, Lennart
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Nilsson, Nils M.
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29880