Skip to main content
Report, 1968

Plöjningsförsök med olika tiltbredder och vändskiveformer

Jakobsson, Erik

Keywords

jordbearbetning; fältförsök; tiltbredd; lera; skörd

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1968, number: 14
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Jakobsson, Erik
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29882