Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1995

Utvärdering av växtanalys i fabrikspotatis

Svensson, Erik; Linnér, Harry; Carlsson, Haldo

Keywords

fältförsök; fabrikspotatis; växtanalysmetoder; växtnäring; rådgivning

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1995, number: 95:3
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Svensson, Erik

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
  • UKÄ Subject classification

   Agricultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/29889