Skip to main content
Report, 1995

Utvärdering av växtanalys i fabrikspotatis

Svensson, Erik; Linnér, Harry; Carlsson, Haldo

Keywords

fältförsök; fabrikspotatis; växtanalysmetoder; växtnäring; rådgivning

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1995, number: 95:3
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Linner, Harry
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Carlsson, Haldo
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29889