Skip to main content
Report, 1995

Biogas från vall: teknik och ekonomi vid odling, skörd, transporter, ensilering samt rötning med tvåstegsteknik

Johansson Waldemar, Fellin Ove

Keywords

vall; biogasproduktion; rötning; integrerad odling

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1995, number: 95:2
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Authors' information

Johansson, Waldemar
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Fellin, Ove
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29890