Skip to main content
Report, 2000

Gruvavfall som växtsubstrat: effekter av organiskt material

Stjernman, Lovisa

Keywords

avfallssand; gruvavfall; organiskt material; växtsubstrat; kemiska analyser; fysikaliska analyser

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
2000, number: 00:1
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Authors' information

Stjernman, Lovisa
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29983