Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2000Open access

Gruvavfall som växtsubstrat: effekter av organiskt material

Stjernman, Lovisa

Keywords

avfallssand; gruvavfall; organiskt material; växtsubstrat; kemiska analyser; fysikaliska analyser

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
2000, number: 00:1
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/29983