Skip to main content
Report, 1970

Olika redskapstyper för stubbearbetning: jämförelser av arbetssätt och arbetsresultat

Henriksson, Lennart

Keywords

jordbearbetning; markfysik; stubbearbetning; slirning; bearbetningsresultat

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1970, number: 21
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

  SLU Authors

  • Henriksson, Lennart

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/29987