Skip to main content
Report, 1971

Såbäddens utformning på vårsådda fält: stickprovsundersökning 1969-70

Kritz, Göran; Håkansson, Inge

Keywords

jordbearbetning; markfysik; såbädd; såbäddsberedning; såbäddsundersökning

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1971, number: 23
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

Authors' information

Kritz, Göran
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Håkansson, Inge
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29989