Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1971Open access

Såbäddens utformning på vårsådda fält: stickprovsundersökning 1969-70

Kritz, Göran; Håkansson, Inge

Keywords

jordbearbetning; markfysik; såbädd; såbäddsberedning; såbäddsundersökning

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1971, number: 23
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

   SLU Authors

  • Kritz, Göran

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/29989