Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1971

Tilljämning av plogtiltan på hösten: försök med höstharvning och tillsatsredskap till plogen

Henriksson, Lennart

Keywords

jordbearbetning; fältförsök; lerjord; plog; tillsatsredskap; tilljämning

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1971, number: 24
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

   SLU Authors

  • Henriksson, Lennart

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/29990