Skip to main content
Report, 1971

Tilljämning av plogtiltan på hösten: försök med höstharvning och tillsatsredskap till plogen

Henriksson, Lennart

Keywords

jordbearbetning; fältförsök; lerjord; plog; tillsatsredskap; tilljämning

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1971, number: 24
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

Authors' information

Henriksson, Lennart
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29990