Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1971Open access

Nya redskap för gödselplacering och sådd

Pettersson, Ann

Keywords

jordbearbetning; övergödsling; radmyllning; kombisåmaskiner

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1971, number: 25
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/29991