Skip to main content
Report, 1971

Nya redskap för gödselplacering och sådd

Pettersson, Ann

Keywords

jordbearbetning; övergödsling; radmyllning; kombisåmaskiner

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1971, number: 25
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

Authors' information

Pettersson, Ann
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29991