Skip to main content
Report, 1971

Jordpackning med traktor vid olika tider för vårsådd

Fergedal, Lennart

Keywords

jordbearbetning; markpackning; vårbruk; fältförsök; såtid; korn; markfysik; vattenhalt; markstruktur

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1971, number: 26
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

Authors' information

Fergedal, Lennart
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29992