Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1971Open access

Jordpackning med traktor vid olika tider för vårsådd

Fergedal, Lennart

Keywords

jordbearbetning; markpackning; vårbruk; fältförsök; såtid; korn; markfysik; vattenhalt; markstruktur

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1971, number: 26
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/29992