Skip to main content
Report, 1972

Två försök i Kalmar län med halmnedplöjning för att minska vinderosionen: försöksserie R2-8201

Håkansson Inge, Alvelid Sven

Keywords

jordbearbetning; fältförsök; halmnedplöjning; erosion; odlingsegenskaper

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1972, number: 29
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

Authors' information

Håkansson, Inge
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Alvelid, Sven
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29995