Skip to main content
Report, 1973

Försök åren 1969 och 1970 med en maskin för kombinerad såbäddsberedning och sådd: svenska sockerfabriks AB:s vårbrukningsmaskin

Håkansson, Inge; von, Polgar Jozsef

Keywords

jordbearbetning; såbäddsberedning; kombinationsmaskin; sådd

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1973, number: 36
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

Authors' information

Håkansson, Inge
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
von Polgar, Jozsef
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29999