Skip to main content
Report, 1973

Försök med kombisåmaskiner 1971-1972

Huhtapalo, Åke; Wikström, Ann; Wikström, Sten

Keywords

jordbearbetning; kombisåmaskin; fältförsök; försöksresultat; såbädd

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1973, number: 32
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

Authors' information

Huhtapalo, Åke
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Wikström, Ann
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Wikström, Sten
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30001