Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1973

Försök med kombisåmaskiner 1971-1972

Huhtapalo, Åke; Wikström, Ann; Wikström, Sten

Keywords

jordbearbetning; kombisåmaskin; fältförsök; försöksresultat; såbädd

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1973, number: 32
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

   SLU Authors

  • Huhtapalo, Åke

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/30001