Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1973Open access

Tung körning vid skörd av slåttervall: tre försök på Röbäcksdalen 1969-1972

Håkansson, Inge

Keywords

markpackning; slåttervall; fleråriga grödor; avkastning; förstaårsvall

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1973, number: 33
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30002