Skip to main content
Report, 1973

Tung körning vid skörd av slåttervall: tre försök på Röbäcksdalen 1969-1972

Håkansson, Inge

Keywords

markpackning; slåttervall; fleråriga grödor; avkastning; förstaårsvall

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1973, number: 33
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

Authors' information

Håkansson, Inge
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30002