Skip to main content
Report, 1973

Såbäddens utformning på vårsådda fält: stickprovsundersökning 1969-72. Maskinanvändningen på provplatserna

Kritz, Göran

Keywords

jordbearbetning; fältförsök; såbädd; vårsådd; markfysik; stickprovsundersökning

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1973, number: 34
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

Authors' information

Kritz, Göran
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30003