Skip to main content
Report, 1973

Redskap för såbäddsberedning: undersökningsmetoder och inledande studier

Henriksson, Lennart

Keywords

jordbearbetning; såbäddsberedning; bearbetningsredskap; bearbetningseffekt

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1973, number: 35
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

Authors' information

Henriksson, Lennart
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30004