Skip to main content
Report, 2000

Packning av åkermark vid maskindrift: omfattning - effekter - motåtgärder

Håkansson, Inge

Keywords

jordbearbetning; körintensitet; tryckfördelning; markpackning; åkerjordar; markegenskaper; grödor; ekologiska effekter; miljömässiga effekter; ekonomiska konsekvenser; belastningsgränser

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2000, number: 99
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Håkansson, Inge
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30007