Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2000Open access

Packning av åkermark vid maskindrift: omfattning - effekter - motåtgärder

Håkansson, Inge

Keywords

jordbearbetning; körintensitet; tryckfördelning; markpackning; åkerjordar; markegenskaper; grödor; ekologiska effekter; miljömässiga effekter; ekonomiska konsekvenser; belastningsgränser

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2000, number: 99
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30007