Skip to main content
Report, 2001

Alvpackning av tunga betupptagare: slutrapport från försök 1995-2000

Arvidsson Johan, Trautner Andreas, Sjöberg Erika

Keywords

jordbearbetning; betupptagare; jordpackning; penetrationsmotstånd; genomsläpplighet; långsiktiga effekter; hjullast; alvpackning; markfysik; vattenhalt; packningskänslighet; ringtryck

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2001, number: 102
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Arvidsson, Johan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Trautner, Andreas
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Sjöberg, Erika
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30009