Skip to main content
Report, 2001

Alvpackning av tunga betupptagare: slutrapport från försök 1995-2000

Arvidsson Johan, Trautner Andreas, Sjöberg Erika

Keywords

jordbearbetning; betupptagare; jordpackning; penetrationsmotstånd; genomsläpplighet; långsiktiga effekter; hjullast; alvpackning; markfysik; vattenhalt; packningskänslighet; ringtryck

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2001, number: 102
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

  SLU Authors

   • Trautner, Andreas

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Agricultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/30009