Skip to main content
Report, 2003

Plöjningstidpunktens inverkan på markstruktur, växtproduktion och kväveutlakning på lerjord: slutrapport från försök 1999-2002

Myrbeck, Åsa; Arvidsson, Johan; Keller, Thomas

Keywords

jordbearbetning; plöjningstidpunkt; markstruktur; kväveutlakning; lerjord; vattenhalt; såbädd; packning; uppkomst; mineralkväve; markfysik

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2003, number: 105
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Myrbeck, Åsa
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Arvidsson, Johan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30010