Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2010

Homeopati på djur och människor: Kan placeboeffekter förklara positiva behandlingsresultat?

Appelgren, Lars-Erik

Keywords

Homeopati; placebo; djur; människor

Published in

Skrifter utgivna av Föreningen för filosofi och specialvetenskap
2010, number: 17, pages: 87-102
Title: Forskning över gränserna: Tolv studier: Skrifter och dokument rörande föreningens och stiftelsens verksamhet under sjuttiofem år
ISBN: 978-91-633-7143-1
Publisher: Föreningen för Filosofi och Specialvetenskap