Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1984Open access

Resultat av 1983 års fältförsök avseende täckdikning, övrig grundförbättring och bevattning

Berglund, Gösta; Eriksson, Janne; Berglund, Kerstin; Karlsson, Sven-Erik; Gustafsson, Eva-Lou

Keywords

hydroteknik; fältförsök; försöksresultat; täckdikning; bevattning; grundförbättring

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1984, number: 84:1
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik