Skip to main content
Report, 1984

Resultat av 1983 års fältförsök avseende täckdikning, övrig grundförbättring och bevattning

Berglund, Gösta; Eriksson, Janne; Berglund, Kerstin; Karlsson, Sven-Erik; Gustafsson, Eva-Lou;

Keywords

hydroteknik; fältförsök; försöksresultat; täckdikning; bevattning; grundförbättring

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik

1984, number: 84:1
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Authors' information

Karlsson, Sven-Erik
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Berglund, Gösta
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Eriksson, Janne
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30023