Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2002Open access

Projektarbeten i kursen jordbearbetning och hydroteknik, maj 2002

Arvidsson, Johan
Arvidsson, Johan (ed.)

Keywords

jordbearbetning; projektarbeten; marktryck; lastceller; bearbetningstidpunkt; plogsulan; markfysikaliska egenskaper; såbädd

Published in

Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen
2002, number: 40
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/30029