Skip to main content
Report, 2002

Projektarbeten i kursen jordbearbetning och hydroteknik, maj 2002

Arvidsson, Johan

Keywords

jordbearbetning; projektarbeten; marktryck; lastceller; bearbetningstidpunkt; plogsulan; markfysikaliska egenskaper; såbädd

Published in

Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen
2002, number: 40
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

Editors' information

Arvidsson, Johan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30029