Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1994Open access

Tjäle i torvjord

Tabell, Lisa

Keywords

torv; fysikaliska egenskaper; frusen torvjord; grundvattennivå; tjäle; tjälbildning; tjäldjup

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1994, number: 94:1
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Tabell, Lisa

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Fish and Aquacultural Science
  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/30061