Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1990Open access

Resultat av 1989 års fältförsök avseende detaljavvattning, markvård och markförbättring samt bevattning

Linnér, Harry; Persson, Ragnar; Berglund, Kerstin; Karlsson, Sven-Erik

Keywords

fältförsök; försöksresultat; hydroteknik; agrohydrologi; bevattning; detaljavvattning; markvård; markförbättring

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1990, number: 90:1ISBN: 91-576-4414-4Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

   • Berglund, Kerstin

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
    • UKÄ Subject classification

     Fish and Aquacultural Science
     Agricultural Science

     Permanent link to this page (URI)

     https://res.slu.se/id/publ/30062