Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1993Open access

Resultat av 1992 års fältförsök avseende detaljavvattning, markvård och markförbättring samt bevattning

Linnér, Harry; Persson, Ragnar; Berglund, Kerstin; Karlsson, Sven-Erik

Keywords

detaljavvattning; bevattning; odlingslandskapets hydrologi; markstruktur; vattengenomsläpplighet; fältförsök; markförbättring

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1993, number: 93:2
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

    SLU Authors

     • Berglund, Kerstin

      • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

     UKÄ Subject classification

     Agricultural Science
     Fish and Aquacultural Science

     Permanent link to this page (URI)

     https://res.slu.se/id/publ/30153