Skip to main content
Report, 1993

Rekonstruktion av naturlig vattenföring i Österdalälven och värdering av regleringsnytta

Jansson, Charlotta

Keywords

regleringsnytta; datamodell; Österdalälven; vattenföring; magasineringsförmåga

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1993, number: 93:1
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Jansson, Charlotta
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30154