Skip to main content
Report, 1976

Elva försök med alvluckring och djupplöjning i Syd- och Västsverige 1964-1975

Håkansson, Inge

Keywords

jordbearbetning; alvluckring; djupbearbetning; fältförsök; avkastning; odlingsegenskaper

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1976, number: 42
ISBN: 91-7088-508-7
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Lantbrukshögskolan

Authors' information

Håkansson, Inge
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30161