Skip to main content
Report, 1993

Resursbevarande odling med marktäckning och grund inbrukning av växtmaterial

Danfors Birger, Linnér Harry

Keywords

marktäckning; resursbevarande odling; fältförsök; avkastning; såbillar; markfysikaliska analyser; kvävegivor; lerjordar

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1993, number: 93:5
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Linner, Harry
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Danfors, Birger
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30163