Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1993Open access

Resursbevarande odling med marktäckning och grund inbrukning av växtmaterial

Danfors Birger, Linnér Harry

Keywords

marktäckning; resursbevarande odling; fältförsök; avkastning; såbillar; markfysikaliska analyser; kvävegivor; lerjordar

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1993, number: 93:5
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/30163