Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1976Open access

Såbäddens utformning på vårsådda fält: 3, stickprovsundersöknings 1969-72 : primärdata för 300 provplatser

Kritz, Göran

Keywords

jordbearbetning; såbädd; stickprovsundersökning; såbäddsberedning; uppkomst

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1976, number: 44ISBN: 91-7088-483-8
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Lantbrukshögskolan

   SLU Authors

  • Kritz, Göran

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/30164