Skip to main content
Report, 1976

Såbäddens utformning på vårsådda fält IV: stickprovsundersökning 1969-72. En översiktlig studie av nåra viktiga faktorer

Kritz, Göran

Keywords

jordbearbetning; såbäddsberedning; vårsådd; jordart; stickprovsundersökning; bearbetningsdjup

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1976, number: 49
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

Authors' information

Kritz, Göran
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30174