Skip to main content
Report, 1977

Såbäddsberedning och sådd: uppsatser presenterade vid lantbrukshögskolans försöksledarmöte 1977

Heinonen Reijo, Håkansson Inge

Keywords

jordbearbetning; såbäddsberedning; fältförsök; forskningsprojekt; grundläggande forskning

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1977, number: 50
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

Editors' information

Håkansson, Inge
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Heinonen, Reijo
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30175