Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1977Open access

Såbäddsberedning och sådd: uppsatser presenterade vid lantbrukshögskolans försöksledarmöte 1977

Heinonen Reijo, Håkansson Inge
Håkansson, Inge (ed.); Heinonen, Reijo (ed.)

Keywords

jordbearbetning; såbäddsberedning; fältförsök; forskningsprojekt; grundläggande forskning

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1977, number: 50
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30175