Skip to main content
Report, 1992

Resultat av 1991 års fältförsök avseende detaljavvattning, markvård och markförbättring samt bevattning

Linnér, Harry; Persson, Ragnar; Berglund, Kerstin; Karlsson, Sven-Erik

Keywords

hydroteknik; fältförsök; detaljavvattning; markvård; bevattning; markförbättring; försöksresultat

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1992, number: 92:6
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Karlsson, Sven-Erik
Linner, Harry
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Persson, Ragnar
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30176