Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1992Open access

Resultat av 1991 års fältförsök avseende detaljavvattning, markvård och markförbättring samt bevattning

Linnér, Harry; Persson, Ragnar; Berglund, Kerstin; Karlsson, Sven-Erik

Keywords

hydroteknik; fältförsök; detaljavvattning; markvård; bevattning; markförbättring; försöksresultat

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1992, number: 92:6Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet