Skip to main content
Report, 1992

Rotstudier i några olika ärtsorter

Simonsson, Magnus

Keywords

hydroteknik; fältförsök; ärter; rotutveckling; rotstudier; ärtsorter

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1992, number: 92:4
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30178