Skip to main content
Report, 1992

Framtidens livsmedelsförsörjning i världens torra regioner: begränsas den av tillgången på vatten?

Rockström, Johan

Keywords

vattentillgång; utvecklingsländer; skördeökningar; vatteneffektivitet

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1992, number: 92:1
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Rockström, Johan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30181