Skip to main content
Report, 1976

Texturanalys och jordartsklassifikation: rapport från ett NJF-symposium i Uppsala 1976-03-09

Nilsson; Lars, Gunnar

Keywords

jordartsklassifikation; texturanalys; jordarter; terminologi; NJF

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1976, number: 47
ISBN: 91-7088-235-5
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Lantbrukshögskolan

Authors' information

Nilsson, Lars Gunnar
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30213