Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1976Open access

Texturanalys och jordartsklassifikation: rapport från ett NJF-symposium i Uppsala 1976-03-09

Nilsson; Lars, Gunnar

Keywords

jordartsklassifikation; texturanalys; jordarter; terminologi; NJF

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1976, number: 47
ISBN: 91-7088-235-5
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Lantbrukshögskolan

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30213