Skip to main content
Report, 1977

Olika faktorers betydelse för traktorernas jordpackningsverkan: mätningar 1974-1976

Ljungars, Arne

Abstract

Resultat från ett flertal packningsförsök under senare år visar packningens stora betydelse för skördeutfallet. Mot bakgrund av detta gjordes vid försöksavdelningen för jordbearbetning en specialstudie av några olika faktorers, i redogörelsen kallade variablers, inverkan på packningen under vårbruket. Studien omfattar tre vårar 1974, 1975 och 1976

Keywords

jordbearbetning; packningsförsök; skördeutfall; vårbruk; fältundersökning; variabler

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1977, number: 52
ISBN: 91-7088-768-3
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Lantbrukshögskolan

Authors' information

Ljungars, Arne
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30214