Skip to main content
Report, 1978

Harvningens konstruktion och harvningens utförande: inverkan på bearbetningsresultatet

Olsson, Ulf;

Keywords

jordbearbetning; harv; bearbetningsresultat; pinndelning; bearbetningsintensitet; ramhöjd; bearbetningsbotten

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

1978, number: 54
ISBN: 91-7088-921-X
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Olsson, Ulf
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30216