Skip to main content
Report, 1978

Förekomsten av några viktiga växtskadegörare vid plöjningsfri odling

Wallbom, Olle; Wretler, Kjell

Keywords

jordbearbetning; plöjning; stubbearbetning; parasiter; angreppsgrad; växtpatologi

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1978, number: 55
ISBN: 91-7088-927-9
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Wallbom, Olle
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Wretler, Kjell
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30217