Skip to main content
Report, 1978

Kombisådd av kväve och fosfor till vårsäd

Huhtapalo, Åke

Keywords

jordbearbetning; kombisådd; gödslingseffekt; kväve; fosfor; grönskott; fältförsök

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1978, number: 56
ISBN: 91-7088-942-2
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Huhtapalo, Åke
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30218